Czym jest upadłość konsumencka?

Dłużnik, który pragnie wyjść ze spirali zadłużenia, powinien zgłosić upadłość konsumencką. Dzięki zmianom przepisów mogą wnioskować o taką możliwość nie tylko właściciele przedsiębiorstw, ale też właśnie konsumenci. Koniecznie trzeba jednak poznać warunki związane z upadłością oraz skutki tego posunięcia.

Upadłość konsumencka — na czym to polega?

Informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć w ustawie Prawo upadłościowego. Głównym założeniem ogłaszania upadłości jest pozbycie się zadłużenia, które często nazywane jest oddłużeniem przez niewypłacalnego konsumenta. Osoby borykające się przez pewien czas z długiem i niemogące go spłacić przez bardzo trudną sytuację finansową, mogą złożyć wniosek i starać się naprawić swoją sytuację finansową. W tym celu niezbędne będzie dostarczenie pełnej dokumentacji potwierdzającej to, że jest się w bardzo trudnej sytuacji, która skutkuje właśnie niemożnością regularnego spłacanie długów u wierzycieli. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że sąd może nie przychylić się do wniosku. Wtedy też warto podjąć inne kroki, a więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się na stronie internetowej https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/.

Wnioskowanie o upadłość konsumencką — kto może ubiegać się o nią?

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, aby konsument mógł w ogóle wnioskować o ogłoszenie upadłości. Najważniejsze jest to, aby być osobą fizyczną, czyli nie posiadać działalności gospodarczej. Osoby prowadzące firmę i mające bardzo złą sytuację finansową ze sporą liczbą długów, których nie są w stanie spłacić, mogą uzyskać status upadłości przedsiębiorcy.

W przypadku upadłości konsumenckiej ważne jest też pozostawanie przez pewien okres niewypłacalnym. W tym celu konieczne jest potwierdzenie tego na piśmie poprzez przedstawienie zaświadczeń lub umów wskazujących, jakie są miesięczne dochody danej osoby i ile wynoszą zobowiązania.

Inną kwestią jest także udowodnienie, że negatywna sytuacja finansowa i nagromadzona liczba niespłaconych zadłużeń nie wynika z niedbalstwa konsumenta.

Ostatnim warunkiem jest fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat nie było toczone przez sąd postępowanie związane właśnie z upadłością w kontekście tego samej osoby.

Czym skutkuje upadłość konsumencka?

Kiedy dojdzie do upadłości konsumenckiej, to następuje w dalszej kolejności spieniężenie majątku. W pierwszej kolejności będzie dotyczyć to różnych nieruchomości, których właścicielem jest dłużnik, np. mieszkania. Polskie prawo zwraca uwagę na to, aby nie pozostawić danej osoby bez dachu nad głową. Dlatego też wypłacana jest kwota, pozwalająca wynająć mieszkanie przez okres 12-24 miesięcy. Poza tym uwzględnione będą również cenne ruchomości. Często stosowanym przez sąd rozwiązaniem jest stworzenie swoistego planu spłaty, mającego określić, przez jaki czas będzie dochodzić do spłaty, np. przez 24 miesiące. Do tego raty, które będzie trzeba płacić, staną się bardziej dopasowane do posiadanych dochodów i wielkości długu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *