Podatek od wygranej. Ile wynosi? Kiedy należy go zapłacić? Jak uregulować formalności?

Jeśli wygrałeś w loterii pieniężnej lub rzeczowej, można szczerze pozazdrościć Ci szczęścia. Musisz jednak pamiętać, iż nie będziesz mógł cieszyć się całością nagrody. Bez względu na to, czy  jest nią przedmiot, czy pewna suma pieniędzy, jesteś zobowiązany rozliczyć się w takiej sytuacji z fiskusem. Ile wynosi zatem podatek od wygranej? Kiedy należy go uiścić? Jak uregulować konieczne formalności? Kwestie te poddajemy dokładnej analizie na łamach niniejszego artykułu.

Stały podatek od wygranej

Niemalże wszystkie wygrane podlegają takim samym obowiązkom opodatkowania. Oczywiście w niektórych sytuacjach można uniknąć odprowadzenia daniny, lecz kwestię tę omówimy później.

Z prawa wynika jasno, iż nagrody w loteriach fantowych lub grach liczbowych objęte są podatkiem od wygranej wynoszącym 10% tejże nagrody. Jeśli wygrasz więc 100 tysięcy złotych, aż 10 tysięcy będziesz musiał przekazać fiskusowi. Oczywiście wciąż pozostaje dla Ciebie mnóstwo środków, niemniej jednak nie jest to pełna pula wygranej.

Co jednak, gdy nagrodą była rzecz, a nie kwota pieniężna? Bez względu na formę wygranej, jesteś zobowiązany odprowadzić do fiskusa 10% z jej wartości. Rozwiązanie to nie zawsze jest na rękę zwycięzcy, niemniej jednak to organizatorzy konkursów zajmują się rozwiązywaniem tego typu kwestii. Aby unaocznić naturę problemu, posłużmy się prostym przykładem. Załóżmy, że pan Krzysztof wygrywa samochód warty 80 000 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem jest on zmuszony odprowadzić podatek od wygranej o wysokości 8000 zł. Co jednak, jeśli pan Krzysztof nie posiada takich środków? Nie stanowią one majątku, więc teoretycznie mógłby szybko je zdobyć. W przypadku większych wygranych takie działania na ostatnią chwilę mogą jednak się nie powieść. Na szczęście organizatorzy konkursów zdają sobie sprawę z tego potencjalnego problemu i oferują jego łatwe rozwiązanie. Nagrodom rzeczowym zazwyczaj towarzyszą nieznaczne gratyfikacje pieniężne pozwalające na uiszczenie koniecznego podatku od wygranej.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej?

Istnieją dwa progi maksymalnej wartości wygranej, po których przekroczeniu zwycięzca zobowiązany jest do zapłacenia podatku. Póki jednak granice te nie zostaną osiągnięte, szczęśliwiec nie musi rozliczać się z fiskusem. Niestety progi te są bardzo niskie – bardzo rzadko zdarza się, by jakaś nagroda warta była tak niewiele.

W przypadku losowych gier liczbowych, zwycięzca zwolniony jest z podatku tylko i wyłącznie wtedy, gdy wygrana wynosi więcej niż 2280 zł. Drugi próg dotyczy nagród zdobywanych w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środku masowego przekazu oraz w konkursach o tematyce specjalistycznej. W tym wypadku wynosi on zaledwie 760 zł.

Czy wygraną nagrodę można sprzedać?

Choć nagrodę można sprzedać, należy zdawać sobie sprawę z przepisów określających zasady tego typu transakcji. Aby unaocznić panujące ograniczenia, ponownie posłużmy się przykładem pana Krzysztofa.

Załóżmy, że dowiadując się o wygranej samochodu wartego 80 tysięcy, natychmiast postanawia on, iż chce sprzedać auto. Czy może to uczynić? Tak. Aby ominąć jednak niewygodne formalności prawne, pan Krzysztof musi odczekać pół roku od wygranej, a dokładnie pół roku od ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał on nagrodę. Po tym czasie może on sprzedać swoje auto bez żadnych dodatkowych opłat.

Co jednak, jeśli zwycięzca chce pozbyć się swojej nagrody szybciej niż w przeciągu pół roku? Wówczas będzie on musiał wykazać uzyskany w ten sposób dochód w dokumencie PIT-36 oraz rozliczyć go zgodnie z obowiązującymi zasadami. W kwestii sprzedaży nagród nie warto się więc śpieszyć.

Rozliczenie podatku od wygranej – czyj jest to obowiązek?

W jednym z powyższych śródtytułów wspomnieliśmy, iż organizatorzy konkursów wychodzą naprzeciw zwycięzcom, załatwiając za nich wszelkie formalności podatkowe. W rzeczywistości jednak, nie jest to dobra wola organizatorów, lecz ich obowiązek. Kwota podatku od wygranej jest zryczałtowana, więc odlicza się po prostu odpowiednią część wygranej od całości sumy, po czym przekazuje się ją fiskusowi. Ta sama procedura dotyczy rozliczenia nagród rzeczowych. Wówczas do przedmiotu stanowiącego nagrodę dodaje się kwotę, która pozwoli pokryć koszty podatku.

Podatek od wygranej a PIT

Czy kwotę wygraną w konkursie należy wyjawiać w zeznaniu podatkowym PIT? Generalnie rzecz biorąc, nie. Zajmuje się tym tylko i wyłącznie organizator. Jego obowiązkiem jest pobranie podatku, wypełnienie deklaracji PIT-8AR oraz przekazanie jej urzędowi skarbowemu. Istnieje jeden przypadek, w którym wygrana musi zostać uwzględniona w corocznym rozliczeniu PIT. Jest to wspomniana już sytuacja, gdy zwycięzca sprzedał swoją nagrodę przed upływem 6 miesięcy od jej otrzymania.

Podatek od wygranej poza granicami Polski

Wyjątkiem od reguły jest także sytuacja, kiedy to wygrana padła poza granicami Polski. Nie można jednak orzec jednoznacznie, co zwycięzca musi wówczas uczynić. Informacje nieodzowne do podjęcia odpowiednich kroków powinny zostać zawarte w regulaminie konkursu. Bardzo często wymagane jest rozliczenie wygranej w kraju, w którym ona padła, niemniej jednak nie jest to regułą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *