Zgłoszenie darowizny. Jak to zrobić? Czy darowizna podlega podatkowi?

Wszyscy lubimy robić sobie prezenty, a tym bardziej je otrzymywać. Niestety, gdy jakiś dobrodziej postanowi wręczyć Ci coś cennego, będziesz musiał podzielić się wartością darowizny z fiskusem lub przynajmniej dokonać stosownego zgłoszenia. Co na ten temat mówi prawo? Czy darowizny należy zgłaszać? Czy podlegają one podatkowi? Kwestie te poddaliśmy dogłębnej analizie na łamach niniejszego wpisu. Serdecznie zapraszamy!

Czym jest darowizna?

Darowizną mogą być:

 • pieniądze,
 • ruchomości (samochód, biżuteria, telewizor),
 • nieruchomości,
 • umorzenie długu (gdy nic nie zostało zażądane w zamian),
 • prawa (na przykład prawo własnościowe do danej nieruchomości).

Przekazanie darowizny. Jak to zrobić?

Jeśli chcesz przekazać komuś nieruchomość lub sam właśnie ją otrzymałeś, konieczne jest spisanie stosownego aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach prawo teoretycznie nie wymaga sporządzenia żadnych dokumentów, niemniej jednak praktyka pokazuje, iż warto to uczynić. Sporządzenie umowy jest bardzo proste. W Internecie nie brakuje wzorów tego typu dokumentów, które wystarczy jedynie wzbogacić o osobiste informacje. Do stworzenia odpowiedniego pisma potrzeba danych darczyńcy i obdarowanego, a także opisu darowizny. Poza tym w dokumencie należy zaznaczyć, że obdarowany już przejął przedmiot

Zgłoszenie darowizny. Jak to zrobić?

Zacznijmy nasze rozważania od ustalenia, kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie darowizny. Wyróżnia się dwie sytuacje, w których obowiązek ten leży na osobie obdarowanej lub notariuszu:

 1. Gdy jedynym poświadczeniem darowizny jest umowa, do zgłoszenia darowizny zobligowana jest osoba obdarowana. Na dokonanie zgłoszenia prawo przewiduje 6 miesięcy od momentu przekazania. Warto pamiętać, iż w przypadku darowizn pieniężnych, za datę przekazania uznaje się datę przelewu lub przekazu pocztowego.
 2. W przypadku uprawomocnienia darowizny za pomocą aktu notarialnego, zgłoszenia darowizny powinien dokonać notariusz. Musi uczynić to do siódmego dnia miesiąca następującego po tym, w którym został sporządzony dokument.

Darowiznę należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym. W przypadku nieruchomości warto wybrać Urząd, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. W przypadkach natomiast pozostałych darowizn można zwrócić się do Urzędu, na którego terenie mieszkasz.

Zgłoszenia darowizny dokonuje się za pomocą formularza SD-Z2, zatytułowanego „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. Do poprawnego wypełnienia druku będziesz potrzebował następujących informacji:

 • danych obdarowanego (w tym numer NIP i PESEL),
 • dane darczyńcy,
 • informacje o darowiźnie,
 • sposób przekazania darowizny,
 • pokrewieństwo występujące pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

Poza tym do druku SD-Z2 należy dołączyć następujące pisma:

 • w przypadku nieruchomości – potwierdzenie, iż darczyńca miał do niej prawo;
 • w przypadku rzeczy lub gotówki – umowę oraz dowód wpłaty tudzież przekazania.

Jeśli otrzymałeś darowiznę od dalekich krewnych lub obcych Ci osób, wówczas musisz złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe na druku SD-3 o tytule „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.” Druk SD-3 musisz przekazać do Urzędu Skarbowego w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny.

Wysokość podatku od darowizny

Największa ilość darowizn wymieniana jest pomiędzy członkami rodziny. Z tego względu stworzono trzy grupy podzielone ze względu na relacje pomiędzy darczyńcą, a obdarowanym:

 • Grupa I. Należą do niej małżonkowie, wstępni (matka, ojciec, dziadkowie, itd.), zstępni (syn, córka, wnuki, itd.), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, synowa, zięć, teściowie.
 • Grupa II. Należą do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, a także małżonkowie pozostałych zstępnych.
 • Grupa III. Zalicza się do niej wszystkie pozostałe osoby nie uwzględnione w dwóch powyższych.

Czym różnią się prawa wymienionych wyżej grup? Każda z nich posiada inny próg wysokości darowizny wolnej od podatku. W przypadku grupy pierwszej wynosi on 9637 zł, gdy darczyńca jest jeden oraz 19 274 zł, gdy darczyńców jest więcej. Próg kwoty wolnej od podatku dla grupy drugiej wynosi z kolei 7276 zł, podczas gdy grupa trzecia musi odprowadzać daninę od darowizn większych niż 4902 zł.

Dodatkowo wyróżnia się grupę zero, do której należą:

 • małżonek,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha.

Na grupę 0 nie nałożono żadnych ograniczeń podatkowych. Jej członkowie mogą składać sobie darowizny o dowolnej wysokości bez obowiązku rozliczania się z fiskusem. Należy jednak pamiętać o różnicy pomiędzy zgłoszeniem, a rozliczeniem danej kwoty. Brak obowiązku odprowadzenia podatku nie oznacza, iż o transakcji nie należy poinformować Urzędu Skarbowego. Bez względu na przynależność do którejkolwiek z powyższych grup, konieczne jest zgłoszenie darowizny fiskusowi. Szczegóły tego procesu zostały wyjaśnione w poprzednich śródtytułach.

Co się dzieje, gdy zapomnisz zgłosić darowizny?

Jeśli zgłosisz darowiznę, niemniej jednak uczynisz to z pewnym opóźnieniem, Urząd Skarbowy prawdopodobnie obciąży Cię podatkiem. Jego wysokość będzie taka sama jak dla pierwszej grupy podatkowej. Sytuacja prezentuje się znacznie gorzej, gdy celowo ukryjesz fakt otrzymania darowizny, a fiskus odkryje go podczas jednej ze swoich kontroli. Wówczas prawdopodobnie zostanie nałożona na Ciebie kara wysokości 20% niezgłoszonej wartości.

Istnieje również możliwość, że nie będziesz w stanie dotrzymać terminu zgłoszenia darowizny. W takiej sytuacji możesz poprosić o tak zwane przywrócenie terminu. Należy to jednak zrobić w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej Ci zgłoszenie darowizny.

Podsumowanie

Zgłoszenie darowizny do obowiązek każdego obdarowanego. W przypadku rutynowej kontroli fiskusa, brak odpowiedniej dokumentacji może spowodować przyznanie nieprzyjemnych kar. Nie ulega zatem wątpliwości, iż ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących zgłaszania oraz rozliczania darowizn służy jedynie naszej ochronie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *